toadhalltitle3.gif

Our Imported Boys - Frozen Semen

Teddy

thorhead.jpg

Achates Confederate Yankee
aka ~ Thor ~
picbutton1.gif
pedigreebutton.gif

lancehead.gif

Lance of Lazarus
aka ~ Lance ~
picbutton1.gif
pedigreebutton.gif
cashcrop.jpg
Int Ch BriarCreeks Walk the Line
aka ~ Cash ~
picbutton1.gif
pedigreebutton.gif